موضوعات = توسعه پایدار شهری
تعداد مقالات: 6
2. بررسی جامعه شناختی تأثیر حاشیه نشینی بر مدیریت شهری (مطالعه‌ی موردی: ناحیه‌ی کریم آباد شهر زاهدان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 25-44

آرزو براهویی؛ حسین ابراهیم زاده آسمین؛ خدیجه اسدی سروستانی


4. تحلیل و پهنه‌بندی آسیب پذیری مخاطرات طبیعی (سیل و زلزله) ژئومورفولوژیکی استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 17-36

شهریار خالدی؛ قاسم فرهمند؛ افسانه علی بخشی