ایلام، خیابان پاسداران، خیابان شهید چمران، بن بست شهید چمران، ک پ 6931648484- تلفن نشریه 08433350924-  09301410101

ایمیل های نشریه : srdsjournal@gmail.com 

 sustainableregionaldevelopment@gmail.com


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image