مواردی که لازم است داوران محترم جهت بررسی مقاله در نظر بگیرند، شامل موارد زیر است:

 • نوآوری و اصالت
 • اعتبار علمی
 • جنبه‌های اخلاق پژوهشی
 • داوری مقاله در مهلت تعیین شده
 • ساختار مقاله با توجه به راهنمای نویسندگان
 • بررسی مقاله از نظر استفاده­ی نویسندگان از منابع جدید
 • گرامر، نقطه گذاری، املاء و ارجاع و سبک استناد به روش APA
 • گزارش سوء رفتارهای احتمالی پژوهشی
 • عدم معرفی خود به نویسندگان
 • اطمینان از این­که مقاله ارسالی از کیفیت بالا و مناسبی برخوردار است.
 • نقد و بررسی سازنده و تهیه نظرات کامل درباره­ی مقاله در جهت کمک به بهبود کار نویسندگان
 • تهیه­ توصیه‌هایی به سردبیر در مورد مناسب بودن مقاله برای انتشار در نشریه
 • گزارش سوء رفتارهای احتمالی پژوهشی (سرقت علمی)
 • ارزیابی مقاله به صورت محرمانه
 • عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، اگر به نوعی نویسندگان را شناسایی کنند.
 • در صورتی‌ که نویسنده، مقاله­ مورد نظر را در هر نشریه دیگری به چاپ رسانده باشد به سردبیر اطلاع‌رسانی شود.
 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه در جهت انتشار مقاله یاری می رسانند.
 • داوران از طریق اعضای تحریریه با نویسنده ارتباط برقرار می کنند تا نویسنده را در جهت بهبود و ارتقا کیفی و محتوایی مقاله یاری رساند.
 • داور باید توجه سردبیر را به هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقالات در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده­ دیگر که از آن اطلاع دارد جلب کند.
 • هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و یا طولانی شدن فرآیند داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و غیره باید سردبیر را مطلع نموده و از روند بررسی مقاله انصراف دهد.
 • داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات و شرکت های خاصی به وسیله­ی آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نباید برای داوری قبول کنند.
 • محرمانه بودن اطلاعات:تمامی اطلاعات موجود در مقالات باید برای داور محرمانه تلقی شود و جز افرادی که توسط سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث شود.
 • داوری با ارائه­ی مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف:داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.
 • توجه به منابع استفاده شده در مقاله:توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است، کلیه­ تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است باید با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.
 • عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی اطلاعات ویژه و یا ایده های بدست آمده در هنگام داوری باید مخفی نگه داشته شود و نباید برای منفعت شخصی از آن استفاده شود.

لیست داوران محترم نشریه

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
علی آذر جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
محمود آروین جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
پاکزاد آزادخانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی گروه معماری و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه باختر ایلام
عیسی ابراهیم زاده جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین ابراهیم زاده آسمین جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان
اباذر اشتری مهرجردی برنامه ریزی اجتماعی عضو هیأت علمی گروه مطالعات علم و فناوری، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تهران، ایران
محمود اکبری چهار راه گشین جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یاسوج
سعید امانپور جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد رضا امیری فهلیانی برنامه ریزی شهری و منطقه ای، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
فریدون بابایی اقدم جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
امین الله بالیده جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
امیر بسطامی نیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، ایران
فضل اله پژواک شهرسازی گروه مهندسی فضای سبز دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
فاطمه پیری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد جمشیدی اوانکی توسعه پایدار شهری، مهندسی عمران دانشکده عمران دانشگاه تهران
خدیجه جوان گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه
حسین حاتمی نژاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
کریم حسین زاده دلیر برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز
مهناز حسینی سیاه گلی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
نبی الله حسینی شه پریان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
سیدرضا حسینی کهنوج جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
علی حیدری جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یاسوج
علیرضا حیدری توسعه پایدار شهری، مهندسی عمران استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دامغان
امیررضا خاوریان گرمسیر جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
فروغ خزاعی نژاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران
صفیه دامن باغ جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
داریوش رحیمی جغرافیای طبیعی دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، ایران
محمدرضا روحانی رصاف جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
وحید ریاحی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیایی خوارزمی تهران
نادر زالی شهرسازی دانشیار گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان
علی زینالی عظیم جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه معماری و شهرسازی، عضو باشگاه نخبگان و پژوهشگران واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
مهیار سجادیان جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران
محمد سلاورزی زاده جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده فنی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
زهرا سلطانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود صفائی پور جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی عباسیان اقتصاد شهری و منطقه ای گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چهابهار، ایران
عباس علی پور جغرافیای سیاسی گروه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه امام حسین (ع)
فهیمه فدائی جزی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
محمد فرجی دارابخانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
قاسم فرهمند جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمدعلی فیروزی جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
سهراب قائدی جغرافیای طبیعی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
سیروس قنبری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مصطفی کابلی زاده سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
افشین کرمی جغرافیای سیاسی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
اکبر کیانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل
مجید گودرزی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی محمدی ده چشمه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
هوشنگ مرادی جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگر و دانشجوی دوره ی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید ملکی جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد ملکی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدرس دانشگاه پیام نور ایلام
الیاس مودت جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران
میرنجف موسوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ارومیه
حسین نظم فر جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
حسن هوشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حمیدرضا وارثی جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان