کلیدواژه‌ها = شهر خلاق
تحلیلی بر ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهری با رویکرد شهرخلاق(مطالعه موردی:شهر لار

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 138-155

مهدی ابراهیمی بوزانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ فاطمه حمیدی