موضوعات = برنامه ریزی شهری
اثرات تراکم ساختمانی بر روابط اجتماعی ساکنین کلانشهرها (مطالعه موردی محله الهیه مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

یاسمن نارنجی ثانی؛ طاهره سعیدی اسفیدان؛ نجمه جهان نیا


ارزیابی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی گردشگری پزشکی در شهر اهواز از نظر گردشگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

احمد راه دار


بررسی وضعیت سالمندی جمعیت شهری استان گیلان جهت نیل به شهر دوستدار سالمند

دوره 4، شماره 3، آذر 1402، صفحه 17-32

سید مهدی موسی پور؛ داود حاتمی؛ حمیده حاتمی


ارزیابی توزیع فضایی دستگاه‌های خدمات رسان با تأکید بر دسترسی (نمونه موردی گرگان)

دوره 4، شماره 3، آذر 1402، صفحه 33-48

رضا خلیلی باروق؛ سیدکامبیز لطیف عقیلی؛ شمسی سادات میراسداللهی


واکاوی علل ناکامی شهرهای جدید در ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1401، صفحه 135-156

غلامرضا جهان محمدی؛ مهدی قرخلو؛ زهرا احمدی


ضرورت تغییر الگوی توسعه شهری معاصر با بازآفرینی الگوهای سنتی(مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 3، شماره 3، آذر 1401، صفحه 157-169

پیمان جوادی؛ علی جوان فروزنده؛ رضا جوادی


توانمندسازی سکونتگاه غیر رسمی شهرک شهید رجایی مشهد

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-23

محمد رحیم رهنما؛ مژگان یعقوبی


بررسی زیر ساخت‌ها و راهکارهای مؤثر در شکل‌گیری و توسعه حمل و نقل سبز شهری

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 156-168

علیرضا جباری زاده گان؛ محمدرضا پورزرگر؛ ویدا نوروز برازجانی


ارزیابی مولفه‌های تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی شهر زلزله‌زده بم

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 21-47

امیر بسطامی نیا؛ داود حاتمی؛ عاطفه کریمی؛ مهشید کریم زاده


بافت‎های فرسوده فرصتی برای توسعه درون‏زای شهری در راستای تأمین مسکن محله سرچشمه منطقه سه شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 48-65

فهیمه فدائی جزی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ مهدی ابراهیمی بوزانی


تحلیل فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در سطح نواحی شهر ایذه

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 83-102

علیرضا سیاف زاده؛ مجتبی مرادی؛ نبی الله حسینی شه پریان


سنجش مطلوبیت پیاده‌راه نادری شهر اهواز براساس مؤلفه‌های کیفی

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 120-134

افسانه علی بخشی؛ سعید امانپور؛ آسیه سلیمانی زاده


تحلیل مکانی نقشه‌ی کاربری اراضی شهری جهت تولید نقشه‌ی آسایش صوتی در شهر همدان

دوره 2، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 127-143

سعید امانپور؛ ندا پیوند؛ خاطره رمضان پور اسعدیه؛ فرزانه مهریان