آ

 • آویش، مهدی تاب آوری در سکونتگاه‎های غیررسمی با تاکید بر بعد کالبدی (محله نخل ناخدا و طلابند، شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

ا

 • ابدالی قلائی، نرگس مدل‌سازی نقش عوامل جغرافیایی در پراکنش سرطان دستگاه گوارش در استان لرستان [دوره 4، شماره 3، 1402، صفحه 1-17]

 • اسداله زاده، کیانا تاثیر برخی ویژگی های فردی بر میزان تمایل شهروندان در استفاده از کمربندسبز به منظور گذراندن اوقات فراغت در کوه پارک مشهد [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 91-106]

 • اسماعیلی، محسن فهم مولفه‌های فضایی-کالبدی مکان در تولید سرمایه اجتماعی در جوامع محلی: رهیافت نظریه داده‌بنیاد ( مورد مطالعه: محله رودکی، منطقه 10 شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 77-92]

 • اکبری، جواد جایگاه مساجد در هویّت بخشی به محلات و فضای شهری [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 19-29]

 • امیری فهلیانی، محمد رضا تحلیلی بر تاثیرات آینده جغرافیای رفتاری بر بیماری های واگیردار و کووید 19 با رویکرد ساختاری [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 59-76]

ب

 • بهاءلوهوره، فرنوش بازآفرینی فرهنگ مبنای بافت تاریخی با تأکید بر جذب گردشگران(نمونه موردی: محور خاقانی شهر تبریز) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 52-73]

 • بیتی، حامد واکاوی رویکردهای احیای فضاهای گمشدۀ شهری (مطالعه موردی: فضای رودکنار مهران‌رود شهر تبریز) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]

پ

 • پیربابایی، محمد تقی بازآفرینی فرهنگ مبنای بافت تاریخی با تأکید بر جذب گردشگران(نمونه موردی: محور خاقانی شهر تبریز) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 52-73]

ت

 • تکه ئی، نسترن سنجش و ارزیابی نتایج پروژه های شهرهای هوشمند در کشورهای مختلف و استخراج الگوهای برتر به منظور بهبود عملکرد پروژه های آتی [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 17-32]

ث

 • ثقفی اصل، آرش سنجش و ارزیابی نتایج پروژه های شهرهای هوشمند در کشورهای مختلف و استخراج الگوهای برتر به منظور بهبود عملکرد پروژه های آتی [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 17-32]

ذ

 • ذوالفقاری، امیرعلی ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی روستایی و نقش آن در توسعه روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 33-51]

 • ذولفی زاده، اسماعیل تاب آوری در سکونتگاه‎های غیررسمی با تاکید بر بعد کالبدی (محله نخل ناخدا و طلابند، شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

ر

 • رجبی، محمد تحلیل تطبیقی حکمرانی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و5 شهر اهواز) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 74-90]

 • رضاطلب، ابوالفضل تاثیر برخی ویژگی های فردی بر میزان تمایل شهروندان در استفاده از کمربندسبز به منظور گذراندن اوقات فراغت در کوه پارک مشهد [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 91-106]

 • رضایی اسحق وندی، ساره ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی روستایی و نقش آن در توسعه روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 33-51]

س

 • سالاری، زهرا شناسایی و تدوین راهبردهای نوسازی بافت فرسوده با تلفیق مدل‎های استراتژیک و تحلیل شبکه (SWOT - ANP) (مطالعه موردی: محله دردشت اصفهان) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 30-48]

 • سهرابی، وحید تاب آوری در سکونتگاه‎های غیررسمی با تاکید بر بعد کالبدی (محله نخل ناخدا و طلابند، شهر بندرعباس) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 1-18]

ش

 • شیدایی، آیلین فهم مولفه‌های فضایی-کالبدی مکان در تولید سرمایه اجتماعی در جوامع محلی: رهیافت نظریه داده‌بنیاد ( مورد مطالعه: محله رودکی، منطقه 10 شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 77-92]

ص

 • صیفوری، مجید واکاوی رویکردهای احیای فضاهای گمشدۀ شهری (مطالعه موردی: فضای رودکنار مهران‌رود شهر تبریز) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]

ع

 • عیسی پور، نسیم تحلیل تطبیقی حکمرانی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و5 شهر اهواز) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 74-90]

ف

 • فریاد، شقایق بررسی معماری ایرانی و اسلامی با هدف بازگشت به هویّت [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 49-58]

ق

 • قاسمی، فاطمه جایگاه مساجد در هویّت بخشی به محلات و فضای شهری [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 19-29]

 • قاسمی، فاطمه بررسی معماری ایرانی و اسلامی با هدف بازگشت به هویّت [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 49-58]

ک

 • کریمی مطلق، سیما تحلیل تطبیقی حکمرانی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و5 شهر اهواز) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 74-90]

م

 • مجید زاده، سویل سنجش و ارزیابی نتایج پروژه های شهرهای هوشمند در کشورهای مختلف و استخراج الگوهای برتر به منظور بهبود عملکرد پروژه های آتی [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 17-32]

 • محمدی، جمال شناسایی و تدوین راهبردهای نوسازی بافت فرسوده با تلفیق مدل‎های استراتژیک و تحلیل شبکه (SWOT - ANP) (مطالعه موردی: محله دردشت اصفهان) [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 30-48]

 • محمودی، جلال تاثیر برخی ویژگی های فردی بر میزان تمایل شهروندان در استفاده از کمربندسبز به منظور گذراندن اوقات فراغت در کوه پارک مشهد [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 91-106]

 • مرادی، داود تحلیلی بر تاثیرات آینده جغرافیای رفتاری بر بیماری های واگیردار و کووید 19 با رویکرد ساختاری [دوره 4، شماره 1، 1402، صفحه 59-76]

 • میرغلامی، مرتضی واکاوی رویکردهای احیای فضاهای گمشدۀ شهری (مطالعه موردی: فضای رودکنار مهران‌رود شهر تبریز) [دوره 4، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]