تماس با ما

ایلام، خیابان پاسداران، خیابان شهید چمران، بن بست شهید چمران، ک پ 6931648484- تلفن نشریه 08433350924-  09301410101

ایمیل های نشریه : srdsjournal@gmail.com 

 sustainableregionaldevelopment@gmail.com


CAPTCHA Image