آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 58
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 12
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 58
تعداد مشاهده مقاله 23458
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6369
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 29 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 76 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 27 روز
درصد پذیرش 73 %