کلیدواژه‌ها = حاشیه نشینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه شناختی تأثیر حاشیه نشینی بر مدیریت شهری (مطالعه‌ی موردی: ناحیه‌ی کریم آباد شهر زاهدان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 25-44

آرزو براهویی؛ حسین ابراهیم زاده آسمین؛ خدیجه اسدی سروستانی