کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری اجتماعی
ارزیابی مولفه‌های تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی شهر زلزله‌زده بم

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 21-47

امیر بسطامی نیا؛ داود حاتمی؛ عاطفه کریمی؛ مهشید کریم زاده