مواردی که لازم است داوران محترم جهت بررسی مقاله در نظر بگیرند، شامل موارد زیر است:

 • نوآوری و اصالت
 • اعتبار علمی
 • جنبه‌های اخلاق پژوهشی
 • داوری مقاله در مهلت تعیین شده
 • ساختار مقاله با توجه به راهنمای نویسندگان
 • بررسی مقاله از نظر استفاده­ی نویسندگان از منابع جدید
 • گرامر، نقطه گذاری، املاء و ارجاع و سبک استناد به روش APA
 • گزارش سوء رفتارهای احتمالی پژوهشی
 • عدم معرفی خود به نویسندگان
 • اطمینان از این­که مقاله ارسالی از کیفیت بالا و مناسبی برخوردار است.
 • نقد و بررسی سازنده و تهیه نظرات کامل درباره­ی مقاله در جهت کمک به بهبود کار نویسندگان
 • تهیه­ توصیه‌هایی به سردبیر در مورد مناسب بودن مقاله برای انتشار در نشریه
 • گزارش سوء رفتارهای احتمالی پژوهشی (سرقت علمی)
 • ارزیابی مقاله به صورت محرمانه
 • عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، اگر به نوعی نویسندگان را شناسایی کنند.
 • در صورتی‌ که نویسنده، مقاله­ مورد نظر را در هر نشریه دیگری به چاپ رسانده باشد به سردبیر اطلاع‌رسانی شود.
 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه در جهت انتشار مقاله یاری می رسانند.
 • داوران از طریق اعضای تحریریه با نویسنده ارتباط برقرار می کنند تا نویسنده را در جهت بهبود و ارتقا کیفی و محتوایی مقاله یاری رساند.
 • داور باید توجه سردبیر را به هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقالات در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده­ دیگر که از آن اطلاع دارد جلب کند.
 • هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و یا طولانی شدن فرآیند داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و غیره باید سردبیر را مطلع نموده و از روند بررسی مقاله انصراف دهد.
 • داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات و شرکت های خاصی به وسیله­ی آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نباید برای داوری قبول کنند.
 • محرمانه بودن اطلاعات:تمامی اطلاعات موجود در مقالات باید برای داور محرمانه تلقی شود و جز افرادی که توسط سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث شود.
 • داوری با ارائه­ی مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف:داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.
 • توجه به منابع استفاده شده در مقاله:توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است، کلیه­ تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است باید با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.
 • عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی اطلاعات ویژه و یا ایده های بدست آمده در هنگام داوری باید مخفی نگه داشته شود و نباید برای منفعت شخصی از آن استفاده شود.

لیست داوران محترم نشریه

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
علی آذر شهرسازی عضو هیأت علمی گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
پاکزاد آزادخانی برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی گروه معماری و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه باختر ایلام
عیسی ابراهیم زاده برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین ابراهیم زاده آسمین برنامه ریزی شهری دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد ابراهیمی برنامه ریزی شهری مدرس گروه جغرافیا، دانشگاه هرمزگان
اباذر اشتری مهرجردی برنامه ریزی اجتماعی عضو هیأت علمی گروه مطالعات علم و فناوری، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تهران، ایران
محمود اکبری چهار راه گشین برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یاسوج
سعید امانپور برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد رضا امیری فهلیانی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری و منطقه ای دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
فریدون بابایی اقدم برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
امین الله بالیده برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
امیر بسطامی نیا برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، ایران
فضل اله پژواک شهرسازی گروه مهندسی فضای سبز دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
فاطمه پیری برنامه ریزی شهری دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
معصومه توانگر برنامه ریزی شهری مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
خدیجه جوان گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه
حسین حاتمی نژاد برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
کریم حسین زاده دلیر برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز
مهناز حسینی سیاه گلی برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
نبی الله حسینی شه پریان برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
سیدرضا حسینی کهنوج برنامه ریزی روستایی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
علی حیدری برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یاسوج
امیررضا خاوریان گرمسیر برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
فروغ خزاعی نژاد برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران
صفیه دامن باغ برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
داریوش رحیمی جغرافیای طبیعی دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، ایران
محمدرضا روحانی رصاف برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
وحید ریاحی برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیایی خوارزمی تهران
نادر زالی شهرسازی دانشیار گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان
علی زینالی عظیم طراحی شهری دانشجوی فوق دکترای طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران، ایران.
مهیار سجادیان برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران
محمد سلاورزی زاده برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده فنی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
زهرا سلطانی برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید شایان برنامه ریزی روستایی استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
مسعود صفائی پور برنامه ریزی شهری استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی عباسیان اقتصاد شهری و منطقه ای گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و علوم انسانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چهابهار، ایران
هیوا علمیزاده آمایش سرزمین استادیار ژئومورفولوژی، گروه زمین شناسی دریایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،خرمشهر، ایران
فهیمه فدائی جزی برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
محمد فرجی دارابخانی برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
قاسم فرهمند برنامه ریزی شهری گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمدعلی فیروزی برنامه ریزی شهری استاد و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
سهراب قائدی جغرافیای طبیعی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
الهام قاسمی فر جغرافیای طبیعی دکتری اقلیم ‏شناسی ماهواره ‏ای، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیروس قنبری برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مصطفی کابلی زاده سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
لطفعلی کوزهگر کالجی آمایش سرزمین دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی تهران)
اکبر کیانی برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل
مجید گودرزی برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم مجیدی طراحی شهری گروه آموزشی معماری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
مصطفی محمدی ده چشمه برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
هوشنگ مرادی برنامه ریزی شهری دانشجوی دوره ی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید ملکی برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد ملکی برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدرس دانشگاه پیام نور ایلام
الیاس مودت برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران
میرنجف موسوی برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ارومیه
حسین نظم فر برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
حسن هوشیار برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حمیدرضا وارثی برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان