نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی و تبیین جایگاه حکمروایی خوب شهری در مدیریت بازار مسکن می‌پردازد و ارتباط میان سیاست‌گذاری‌های موثر شهری و عملکرد بازار مسکن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی و تقاضای رو به رشد برای مسکن، چالش‌هایی در زمینه تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه و پایدار برای تمامی اقشار جامعه ایجاد شده است. این مقاله با استفاده از داده‌های کمی و کیفی نشان می‌دهد که چگونه حکمروایی خوب شهری می‌تواند به عنوان یک ابزار کلیدی در بهبود وضعیت بازار مسکن عمل کند. در این راستا، مفاهیم اصلی شفافیت، پاسخگویی، مشارکت عمومی، انصاف اجتماعی و پایداری محیطی به عنوان ارکان حکمروایی خوب شهری شناسایی شده و تأثیر آن‌ها بر مدیریت بازار مسکن مورد بحث قرار گرفته است. مطالعه تجربی‌های موردی از شهرهای مختلف جهان نشان می‌دهد که اتخاذ رویکردهای نوین در حکمروایی شهری می‌تواند به حل مسائل مرتبط با عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و به توسعه پایدار شهری منجر شود. این مطالعه همچنین بر اهمیت همکاری بین دولت‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های غیرانتفاعی و جوامع محلی تاکید می‌کند و چگونگی اثربخشی این همکاری‌ها در ایجاد راه‌حل‌های خلاقانه و مقرون‌به‌صرفه برای مسائل مسکن را بررسی می‌کند. در نهایت، تحلیل‌ها حاکی از آن است که حکمروایی خوب شهری در بازار مسکن به معنای اتخاذ رویکردهای چندبعدی برای حل مشکلات پیچیده است. این شامل همکاری بین بخش‌های مختلف دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی برای ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه و پایدار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining and explaining the position of good urban governance on housing market management

نویسنده [English]

 • Marzieh Jalali

Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran

چکیده [English]

The present study examines and explains the place of good urban governance in housing market management and analyzes the relationship between effective urban policies and housing market performance. Due to the increase in the urbanization population and the growing demand for housing, challenges have been created in the field of providing affordable and sustainable housing for all sections of the society. Using quantitative and qualitative data, this article shows how good urban governance can act as a key tool in improving housing market conditions. In this regard, the main concepts of transparency, accountability, public participation, social fairness and environmental sustainability have been identified as the pillars of good urban governance and their impact on housing market management has been discussed. The study of case experiences from different cities of the world shows that adopting new approaches in urban governance can help solve issues related to housing supply and demand and lead to sustainable urban development. The study also emphasizes the importance of collaboration between governments, the private sector, non-profit organizations and local communities, and examines how these collaborations can be effective in creating creative and cost-effective solutions to housing issues. Finally, the analysis suggests that good urban governance in the housing market means adopting multidimensional approaches to solving complex problems. It involves collaboration between different sectors of government, the private sector and non-governmental organizations to create innovative and sustainable solutions. It involves collaboration between different sectors of government, the private sector and non-governmental organizations to create innovative and sustainable solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Good urban governance
 • housing market management
 • transparency
 • accountability
 • environmental sustainability
 • public participation
 1. برزگر قره باغ جعفر، معمارزاده طهران غلامرضا. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های شکل‌گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضۀ مسکن. مسکن و محیط روستا. ۱۴۰۰; ۴۰ (۱۷۵) :۴۷-۶۲

  برک پور، اسدی, ن. (1388). مدیریت و حکم روایی شهری. دانشگاه هنر.

  بصیرت, م. (1385). تجربیات جهانی حکمروایی مناطق کلانشهری؛ آموزه‌هایی برای ایران. فصلنامه مدیریت شهری.

  بوچانی، صرافی و دیگران, م. م. (1396). واکاوی نظری ابرمسئله شهری ایران و چاره جویی برای برون رفت تدریجی در چارچوب حکم روایی شایسته شهری. برنامه ریزی و مدیریت شهری. مشهد.

  حسینی رضائی، سلیمی و دیگران, س. (1399). چالش های مدیریت شهری در ایران. هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران.

  حسینی، رمضان پور و دیگران, ع. (1399). تحلیل شاخص های حکمروایی شهری و تأثیر آن بر کیفیت مکان (مطالعۀ موردی: شهر آذرشهر). پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری.

  صرافی, م. (1392). توسعه به مثابه حکم روایی شایسته.

  موحد، کمان رودی و دیگران, ع. م. (1394). بررسی حکمروایی خوب شهری در محله‌های شهری (مورد مطالعه منطقه 19 شهرداری تهران). فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری.

  پاک نژاد, نوید. (1399). مطالعه تطبیقی تجارب جهانی در سیاست گذاری های ساماندهی اسکان غیر رسمی. مهندسی ساختمان و علوم مسکن, 13(2), 13-21.

  حاتمی نژاد, حسین, بزرافکن, شهرام, & آروین, محمود. (1396). تحلیل نقش الگوی حکمروایی خوب شهری در کاهش آسیب پذیری مسکن شهری در برابر زلزله. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, 12(3), 599-617.

  حسینی, علی, یولیه سن ونسان, نوریکا. (1402). سنجش رضایت‌مندی ساکنان از کیفیت مسکن در محلات شهری با رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: محلات منطقه دو شهرداری تهران. برنامه ریزی و توسعه محیط شهری, 3(10), 69-86. doi: 10.30495/juepd.2023.1982743.1167

  صفایی پور, مسعود, & فدائی جزی, فهیمه. (1402). آینده‌پژوهی نظام تأمین مسکن درکلان‌شهر‌های ایران (موردمطالعه کلان‌شهر اهواز). جغرافیا و برنامه ریزی محیطی, 34(1), 117-140. doi: 10.22108/gep.2022.134535.1537

  کمانرودی کجوری, موسی, & صالحی, فرزانه. (1401). چهارچوب مفهومی و معیارهای حکمروایی بناهای مسکونی بلندمرتبه در ایران. مطالعات ساختار و کارکرد شهری, 9(33), 123-152. doi: 10.22080/usfs.2022.23438.2249

  گلپایگانی، ندا، میری، غلامرضا، انوری، محمودرضا. ۱۴۰۰. "واسنجی وضعیت کالبدی سکونتگاه های غیر رسمی و جایگاه مدیریت شهری در ساماندهی آن (مطالعه موردی: شهرک جعفرآباد کرمانشاه)". مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی. دوره ۲. شماره ۶. صص ۱۲۵-۱۴۴.

  مشکینی ابوالفضل، احدنژاد روشتی محسن، صالحی میشانی حیدر. بازنگری مفهومی عوامل تحقق پذیری مسکن قابل استطاعت در جهان جنوب. برنامه‌ریزی و آمایش فضا. ۱۴۰۰; ۲۵ (۴) :۱۱۳-۱۳۹

  Pawson, H., Milligan, V., & Yates, J. (2020). Financing and Governing Affordable Rental Housing. In Housing Policy in Australia (pp. 259-298). Palgrave Macmillan, Singapore.‏

  McClure, K. (2019). What should be the future of the Low-Income Housing Tax Credit program? Housing Policy Debate, 29 (1), 65-81.‏

  Liu, G, Fu, X, Han, Q, Huang, R, Zhuang, T. 2021. “Research on the collaborative governance of urban regeneration based on a Bayesian network: The case of Chongqing”. Land Use Policy. Volume 109. October 2021. 105640.

  Sharma, P. 2020. “Opportunities and struggles of decentralized governance reform for urban municipalities in India”. World Development Perspectives. Volume 17. March 2020. 100174.

  1. Zhang, W, Zhang, X, Wu, G. 2020. “The network governance of urban renewal: A comparative analysis of two cities in China”. Land Use Policy. Volume 106. July 2021. 105448.

  McGill, R. (1998). Urban management in developing countries. CITIES, 15(6), 463-471.