مقاله مستقل پژوهشی برنامه ریزی شهری
اثرات تراکم ساختمانی بر روابط اجتماعی ساکنان کلانشهرها (مطالعه موردی محله الهیه مشهد)

یاسمن نارنجی ثانی؛ طاهره سعیدی اسفیدان؛ نجمه جهان نیا

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 1-23

چکیده
  افزایش سریع جمعیت شهری که حاصل آن از هم گسیختگی پیوندهای اجتماعی خانواده ها و تضعیف سنت های فرهنگی در اغلب شهرهای بزرگ کشور است، موجب بروز مشکلات فراوانی در روابط اجتماعی گردیده است. آپارتمان نشینی به عنوان زیرمجموعه ای از زندگی شهری، یکی از موضوعاتی است که در سال اخیر، به دلیل افزایش جمعیت و به دنبال آن، نیاز به مسکن جدید ضمن گسترش، ...  بیشتر

مقاله مستقل پژوهشی برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تحلیلی بر مدیریت بحران شهری ناشی از زلزله با تأکید برشاخص کالبدی(مطالعه موردی: استان ایلام)

سعید ملکی؛ الیاس مودت

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 24-38

چکیده
   زمینه و هدف: رشد جمعیت و گسترش سکونت‌گاه‌ها در مناطق پرمخاطره به ویژه در کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. در حوزه های شهری، اثرات معمول در اثر وقوع سوانح طبیعی ممکن است آنقدر زیانبار نباشد ولی وقتی پای جوامع انسانی و دانش بشری به میان می آید، تبدیل به بحران های طبیعی – تکنولوژیکی گشته که شامل تلفیقی از آسیب های کالبدی و ...  بیشتر

مقاله مستقل پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی گردشگری پزشکی در شهر اهواز از نظر گردشگران

احمد راه دار

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 39-53

چکیده
  سالانه تعداد زیادی از گردشگران به منظور معالجه به کشورهای دیگر سفر می کنند و ضمن استفاده از خدمات درمانی و پزشکی، به بازدید از نقاط دیدنی کشورها می پردازند. این شیوه از گردشگری در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا معمول شده است و به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می نماید. با توجه به کم هزینه بودن و پر ...  بیشتر

مقاله مستقل پژوهشی محیط زیست شهری
ارزیابی تأثیر نواحی صنعتی در آلودگی هوای شهر (نمونه موردی: کلان‌شهر تبریز)

مجتبی آزمون؛ محمد محمدنژاد

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 54-66

چکیده
  زمینه و هدف: مکان‌یابی صحیح و طراحی درست نواحی صنعتی، را می توان گامی استوار در جهت بهبود محیط‌زیست، توسعه صنایع و رشد صحیح و منطقی مناطق شهری و روستایی بر شمرد. در این تحقیق میزان آلاینده های موجود در دوره ی سی‌روزه آبان‌ماه 1402 که باهدف تحلیل میزان تأثیرگذاری کاربری های صنعتی شهر تبریز بر آلودگی هوای آن صورت‌گرفته که با مکان‌یابی ...  بیشتر

مقاله مستقل پژوهشی برنامه ریزی شهری
تاثیرتغییرات اقلیم وعوامل موثرجغرافیایی درسیلاب های شهری مورد مطالعه استان یزد

نادر مرادی؛ نسرین شیدایی مجد؛ حمیده حاتمی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402

چکیده
  چکیدهتغییر اقلیم و عوامل جغرافیایی و مکان جغرافیایی درروی زمین بارش و نوسانات خاص خود را دارد. ویژگی های جغرافیایی محل یکی از عوامل تأثیرگذار بر روی بارش های هر منطقه می باشد. همچنین نقش متغیرهای محیطی در مقدار و پراکنش بارش به ویژه در مناطق کوهستانی انکارناپذیر است آسیب پذیری سیلاب طی زمان و از ناحیه ای به ناحیه دیگر متغیر است که علت ...  بیشتر

مقاله مروری آمایش شهری و منطقه ای
ارزیابی نقش و کاربرد پژوهش‌های عملیاتی در مکان‌یابی صحیح جایگاه‌های سوخت (پمپ‌های بنزین)

سید کامران یگانگی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402

چکیده
  شبکه جایگاه های سوخت رسانی وسایل نقلیه شهری به عنوان یکی از مراکز مهم خدمات شهری، به شمار می رود. امّا امروزه با نارسائی های گسترده ای روبرو می باشدکمبود. ظرفیت سوخت رسانی، عمدتاً به سبب توزیع نامناسب جغرافیایی، جوابگوی نیازها نمی باشد لذا لازمست جهت ارائه الگوی توسعه شبکه جایگاههای سوخت شهری با بررسی مطالعات مدل مکانیابی بهینه جایگاهها ...  بیشتر

مقاله مروری برنامه ریزی شهری
بررسی و تبیین جایگاه حکمروایی خوب شهری بر مدیریت بازار مسکن

مرضیه جلالی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی و تبیین جایگاه حکمروایی خوب شهری در مدیریت بازار مسکن می‌پردازد و ارتباط میان سیاست‌گذاری‌های موثر شهری و عملکرد بازار مسکن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی و تقاضای رو به رشد برای مسکن، چالش‌هایی در زمینه تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه و پایدار برای تمامی اقشار جامعه ایجاد شده ...  بیشتر