مقاله مستخرج از پایان نامه شهرسازی
واکاوی رویکردهای احیای فضاهای گمشدۀ شهری (مطالعه موردی: فضای رودکنار مهران‌رود شهر تبریز)

مرتضی میرغلامی؛ حامد بیتی؛ مجید صیفوری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 1-16

چکیده
  زمینه و هدف: وجود رودخانه در منظر شهری مزیّتی نسبت به دیگر شهرهایی است که بهره‌ای از آن نبرده‌اند امّا چنانچه فضای شهری پیرامون رودخانه پاسخ‌دهی لازم را نداشته باشد، تبدیل به تهدیدی جدّی خواهد شد. مهران‌رود در تبریز نیز به‌عنوان یکی از عناصر اصلی استخوان‌بندی شهر شناخته می‌شود و حضورش در تمامی طول شهر مشهود است. در دهه‌های اخیر ...  بیشتر

مقاله مستقل پژوهشی برنامه ریزی شهری
سنجش و ارزیابی نتایج پروژه های شهرهای هوشمند در کشورهای مختلف و استخراج الگوهای برتر به منظور بهبود عملکرد پروژه های آتی

آرش ثقفی اصل؛ سویل مجید زاده؛ نسترن تکه ئی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 17-32

چکیده
  زمینه و هدف: ارتقا و تبدیل شهرها به شهرهای هوشمند از مسائل بسیار مهم و چالشهای جدیدی است که بحث و بررسی در ارتباط با آن میتواند فناوری‌های نوین و ارتباطات پیشرفته، سطح خدمات و کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشیده و بهره‌وری منابع را بالا ببرد. در این راستا این پژوهش در نظر دارد به سنجش و ارزیابی نتایج پروژه های شهرهای هوشمند در کشورهای ...  بیشتر

مقاله مستقل پژوهشی برنامه ریزی روستایی
ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی روستایی و نقش آن در توسعه روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان کرمانشاه)

امیرعلی ذوالفقاری؛ ساره رضایی اسحق وندی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 33-51

چکیده
  تهیه و اجرای طرح هادی روستایی با بیش از سه ده سابقه در ایران از اساسی‌ترین اقداماتی است که به‌منظور توسعه روستاها در ایران اجرا شده‌است، بررسی اثرات اجرایی آن‌ها در ابعاد گوناگون، موضوع مهمی است که می‌تواند پیامدهای اجرای طرح هادی را در روستا مشخص کند. در همین راستا؛ هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی روستایی و نقش ...  بیشتر

مقاله مستخرج از پایان نامه برنامه ریزی شهری
بازآفرینی فرهنگ مبنای بافت تاریخی با تأکید بر جذب گردشگران(نمونه موردی: محور خاقانی شهر تبریز)

محمد تقی پیربابایی؛ فرنوش بهاءلوهوره

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 52-73

چکیده
  زمینه و هدف: تلاش برای یافتن بهترین رویکرد و راه حل جهت احیا محلات تاریخی، چالش بسیاری را خصوصا در دهه های اخیر برانگیخته است؛ پژوهش حاضر در راستای این جریان، به بررسی نقش فرهنگ به عنوان یکی از مولفه های مهم که در سال های اخیر در حوزه های مختلف شهری و از جمله مرمت و بازآفرینی بافت های تاریخی، بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته، پرداخته ...  بیشتر

مقاله مستقل پژوهشی مدیریت شهری
تحلیل تطبیقی حکمرانی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و5 شهر اهواز)

نسیم عیسی پور؛ محمد رجبی؛ سیما کریمی مطلق

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 74-90

چکیده
  زمینه و هدف: رشد شهری در قرن بیستم سهم جمعیت شهرنشین را به شدت افزایش داد وشهرنشینی را به شیوه غالب زندگی تبدیل کرد.امروزه با گسترش و پیچیدگی نظام شهری و شهرنشینی، دولتمردان و مسئولین دیگربه تنهایی قادر به کنترل و هدایت جوامع شهری و پاسخ به نیازهای روزافزون توسعه شهری نیستند. در این حالت فرایندی از همیاری دولت، بخش عمومی، جامعۀ مدنی ...  بیشتر

مقاله مستقل پژوهشی برنامه ریزی شهری
تاثیر برخی ویژگی های فردی بر میزان تمایل شهروندان در استفاده از کمربندسبز به منظور گذراندن اوقات فراغت در کوه پارک مشهد

کیانا اسداله زاده؛ جلال محمودی؛ ابوالفضل رضاطلب

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 91-106

چکیده
  زمینه و هدف: به منظور پاسخگویی به تقاضای روز افزون ساکنان شهری برای استفاده تفریحی از فضای سبز شهری، کارکرد اصلی کمربندهای سبز از صرفاً اکولوژیکی به ترکیبی از اکولوژیکی و تفریحی تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی ویژگی های فردی و تاثیر آن بر میزان تمایل شهروندان در استفاده از کمربند سبز جنوبی شهر مشهد به منظور گذراندن اوقات فراغت ...  بیشتر